SolidPlast grønt sort logo

AKVAKULTUR

SolidPlast beholder på værksted

Udvikling af emner til akvakultur og fiskeri

I takt med at flere og flere mennesker sættes på jorden, bliver der større og større behov for opdræt af fisk. Det er en hurtig voksende industri.

I dag vides det tydeligt, hvad fiskeindustrien i havdambrug kan have af effekt på et helt økosystem i havet, hvis nogle fisk slipper ud. Det kan ske at man ødelægger den naturlige fiskebestand. Opdrættede fisk, bør ikke have plads i havet og risikoen for at det kan ske skal mindskes. Opdrættede fisk bør derfor opbevares i fisketanke på landjorden med mulighed for kontrol og sikkerhed. 

En af de mange fordele, som findes ved at anvende tanke på land, til akvakultur og fiskeopdræt er, at vandet i tankene kan genbruges og renses. I samme process er det muligt, at sørge for at ilten i vandet er iltet korrekt. Når alle disse faktorer er taget i betragtning, vil det vise et tydeligt resultat på udbyttet af et års opdræt.