SolidPlast grønt sort logo

Biomasseanlæg

SolidPlast rør med beslag
SolidPlast truck luftfoto

Biomasseanlæg produceret til storkøkkener og industri

Biogasanlæg er et teknologisk værktøj til at udnytte spild, affald og andet organisk materiale fra køkkener, restauranter, institutioner mm. Biogas produceret i Danmark har altid været billigere end el-kraft, når prisen for transport fra forbrugerens dør til biogasproducenten sammenlignes.

Når man arbejder i storkøkkener, kan der gøres brug at restaffaldet fra køkkenet eller restauranten til at producere biogas. 

Madrester de får fra køkkenet eller restauranten, dumper de ned i tanken. Herefter vil biomassen nedbrydes. Biomassen kommer senere i tankeanlægget, som kan udvinde biogas.

Vi producerer tanke til biomasseanlæg, som kan forsyne strøm og varme, samt organisk biogas. Biomasseanlægget giver mulighed for fremstilling af strøm og varme med fremstillingen af organisk bio-gasser. Her kan vi være behjælpelige med underleverandørarbejde.

Fordele og ulemper ved et biomasseanlæg

Der er som så mange andre ting altid fordele og ulemper ved at anvende biomasseanlæg. 

Biomasseanlæg er et godt alternativ til mindre anlæg, som anvender brændbar biomasse i det daglige. De håndteres automatisk, trækker ikke vand fra jorden og de kan producere op til 30% mere energi end traditionelle bio- og affaldsbrændere.

Derudover vil dansk biogas, mindske vores afhængighed af andre lande. 

En af ulemperne ved et biomasseanlæg, kan være lugtgener, det er vigtigt at have in mente at indholdet er kompost og derfor går i forrådenelse. 

SolidPlast lysegrå rør
SolidPlast beholder i port åbning
SolidPlast rør med beslag
SolidPlast truck luftfoto

Dobbelvægget PE-tanke

Anvendes til biomasseanlæg, da denne form for tank bedre kan holde til det jordtryk der findes, når den er gravet ned i jorden. En  dobbelvægget PE-tank, kan derfor bedre modstå og sikre styrken af dit emne i jorden.